Pomoč društvu Projekt Človek

Društvo Projekt Človek je nevladna, humanitarna  in neprofitna organizacija, ki izvaja programe za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti. V slovenskem prostoru so prisotni že od leta 1994 in so ena največjih institucij, ki se ukvarja s problematiko zasvojenosti v Sloveniji. Delujejo tudi v Gorenjski regiji.

Ker podpiramo njihovo vizijo in aktivno delovanje na pomembnih področjih, smo jim 2023/2024 pomagali z materialno donacijo.