Pomoč Kaji in Jakobu

Kaja in Jakob imata 10 let in hodita v osnovno šolo. Oba imata okvaro mrežnice in sta slabovidna. Zaradi retinalne distrofije težko sledita pri pouku. Pri branju imata velike težave. Obema smo pomagali pri nakupu prenosne elektronske lupe. S pomočjo bralne lupe lažje sledita pouku in dohitevata sošolce.

Hvala Mojci iz Zavoda VID, da nas je seznanila s potrebami obeh družin.